තාක්ෂණය භාවිතා කර ඉගෙන ගැනීම තවත් රසවත් කරමු!

මෙම micro:bit උපාංගය නව තරුණ පරම්පරාව පරිගණක කේතනයට යොමු කරන අධ්‍යාපනික හා නිර්මාණාත්මක මෙවලමකි. එය විෂය මාලාව හරහා පමණක් නොව විද්‍යා, තාක්ෂණ, ඉංජිනේරු සහ ගණිත විෂයන් සඳහාද භාවිතා කළ හැක. 21 වන සියවසේ තරුණයන්ගේ ජීවිතය සහ ආර්ථිකය වඩාත් ඵලදායී කිරීමට එය උපකාරී වේවි.

පුළුල් විෂය මාලාව හරහා නව නිපැයුම් සඳහා ඉඩ සලසා දෙනවා

ඉතා පහසු, බිය වැද්දීම් නොමැති අත්දැකීමක් සහ ව්‍යාප්ත රැහැන් රහිත සහ සංවේදක විශේෂාංග වලින් සමන්විත මෙය පාසල් විෂය මාලාවෙහි භාවිතා කල හැක. උදාහරණයක් ලෙසට විද්‍යාව, නිර්මාණ, ගණිතය, සංගීත, චිත්‍ර හා පරිගණක විෂයයන් දැක්විය හැක.

සෑම අධ්‍යාපන මට්ටමකටම අදාළ වේ

එය ප්‍රාථමික, විද්‍යාල හා විෂය බාහිර මෙන්ම ද්විතීයික වයස් කාණ්ඩ වෙනුවෙන් සකසා ඇත. උපාංගයෙහි ඇති සරල බව නිසාම භාවිතා කිරීමට දරුවන් තුල කැමැත්තක් ඇති වෙයි. නමුත් මෙය පළපුරුදු මෘදුකාංග නිපදවන්නන්ට, නිර්මාණකරුවන්, කලාකරුවන්, විද්‍යාඥයින් හා ඉංජිනේරුවන් සඳහා මෙවලමක් විය හැක.

සම්පූර්ණ අධ්‍යාපනික පැකේජයකි

Micro:bit පදනම සහ එහි හවුල්කාර සමාගම් ක්‍රියා කරන්නේ පූර්ණ විෂය සමගාමී හා විෂය බාහිර විෂයයන්ට අදාළ ගුරු සම්පත් සහ උපාංග; පුහුණුව; තාක්ෂණික සහාය; අත්දැකීම් සහිත ස්වේච්ඡා පිරිසකගෙන් බෙදාහැරීමේ සහාය; ඉතා විශාල පර්යේෂණ; විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම්; විෂය මාලාව හා සම්බන්ධ පාඩම කටයුතු; පියවරෙන් පියවර නිබන්ධන; ආදී වූ අංග වලින් සමන්විත ඉගෙනුම් අත්දැකීමක් තව තවත් දියුණු ව්‍යාපෘති සමඟ සපයා දීමටයි.

දැරිය හැකි මිලකට අධිකව අවශ්‍යය දෙයක්

මෙම උපකරණ ඉතා ඉතා අඩු මිලට ලබා ගත ගත හැක. පන්ති කට්ටලයක් එක් ලැප්ටොප් එකක පිරිවැයෙන් BBC micro:bit වෙළඳ සහකරුවන්ගෙන් මිලදී ගත හැකියි. සමහර ගුරුවරුන් සඳහා වූ පුහුණු කිසිදු වියදමකින් තොරව අපේ අධ්‍යාපන හවුල්කරුවන්ගෙන් ලබා ගත හැකි වේ. වෙබ් සේවා, ගුරු සම්පත් හා ව්‍යාපෘති මෙම පදනම මගින් නොමිලයේ ලබා ගත හැක!