Micro:bit KS3 curriculum links

KS3 (progimnazijos) metodinis planas pritaikytas mokytis panaudojant micro:bit užduotis

Pavyzdžiai mokytojui, kaip micro:bit Blokų ir Python veiklas suderinti su KS3 progimnazijos studijų informacinių technologijų programa.

Key Stage 3 (KS3) - studijų programa mokiniams nuo 11 iki 14 metų Kompiuterijos sąvoka ir pavyzdys
Kurki, naudok ir įvertink skaičiavimo abstrakcijas, kurios sukuria realaus pasaulio problemų ir fizinių sistemų modelius bei būsenas.
  • Sužinok kaip kurti programą, kuri rodys paveikslėlius micro:bit, rašyk algoritmą, kad pasiektum konkretų tikslą: Gražus paveikslėlis
  • Sukurki programą panaudojant sprendimus, kad pasiekti skirtingus tikslus: Smiley
  • Sukurti kompasą naudojamą realiame pasaulyje: Kompasas
Supraskite kelis pagrindinius algoritmus, kurie atspindi skaičiavimo mąstymą (pavyzdžiui, vieno dolerio banknotai rūšiavimui ir ieškojimui); panaudokite logišką samprotavimą, kad palygintumėte naudą alternatyvių algoritmų tai pačiai problemai
  • Išmok suprojektuoti programą, kad parodytum paveiksliukus ant micro: bit. Rašyti algoritmą, kad pasiektum specifinį tikslą: Skaitliukas
  • Parašykite algoritmą, kuris pateikia skirtingus rezultatus. Apibrėžkite atsitiktinio skaičiaus kintamąjį: Akmuo popierius žirklės
Panaudokite dvi ar daugiau programavimo kalbas, iš kurių bent jau viena yra tekstinė, kad išspręstumėte skaičiavimo problemų įvairovę; padarykite tinkamą naudoti duomenų struktūrą (pavyzdžiui, sąrašai, lentelės ar masyvai); suprojektuokite ir išvystykite modulines programas, kurios naudoja procedūras ar funkcijas
Supraskite paprastą Būlio logiką (pavyzdžiui, AND, OR ir NOT). Dalis jų naudojamos elektronikoje ir programavime. Supraskite, kaip skaičiai gali būti sudaryti binarinėje formoje ir sugebėkite atlikti paprastas operacijas su dvejetainiais skaičiais (pavyzdžiui binarinis pridėjimas ir konvertavimas iš dvejetainės sistemos į dešimtainę)
  • Panaudokite if, then, else, elsif, kad parodytumėte paprastą Būlio logiką: Kompasas
  • Panaudokite kelių sąlygų Būlio logiką, pakratydamas ir išridenk skaičių: Miršta Ritinys
Supraskite aparatinę įrangą ir programinės įrangos komponentus, kurie sudaro kompiuterines sistemas, ir kaip jie susisieka vienas su kitu ir su kitomis sistemomis
Supraskite, kaip instrukcijos yra saugomos ir atlikamos kompiuterinės sistemos viduje; supraskite, kaip įvairius duomenų tipus (apimdami tekstą, garsus ir paveikslus) galima aprašyti ir interpretuoti skaitmenine forma, dvejetainių skaitmenų formoje
Imkitės kūrybiškų projektų, kurie apima pasirinkimą, naudojimą, ir apjungimą daugialypias sritis. Pasirinkite platų prietaisų diapazoną, išsikelkite sau iššūkius, apimančius duomenų surinkimą ir analizavimą
  • Sukurkite mirksintį žibintą padarytą penalo viduje (projektas gali būti pakeistas, kai tik mokiniai supranta projektą): Raketos Penalas
  • Sukurkite prietaisą, kad pagerintumėte sveikatą - programos veikimas pagrįstas judėjimu pagal sveikatinimo rekomendacijas. Pagalvokite, kaip atpažinti "žingsnius". Kaip fiksuoti vartotojo tiesų judėjimą ar pakilimą aukštyn: Žingsniamatis
Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.