Kôdovi grešaka

Micro:bit koji ima grešku.

Tvoj micro:bit može naići na situaciju koja ga sprječava da pokrene tvoj kôd. Kada se to dogodi, na ekranu tvog micro:bita pojavit će se namrgođeno lice (vidi sliku), poslije čega će se prikazati broj greške.

Kad god se to dogodi, potrebno je:

  • Pritisnuti tipku Reset na poleđini uređaja za ponovno pokretanje programa
  • Ponovo učitati programski kôd na svoj micro:bit

Ako se problem ne riješi, molimo prijavite nam ga podnošenjem zahtjeva za podršku.

Brojevi grešaka

Slijedi popis s brojevima grešaka i njihovim značenjima:

  • 10: micro:bitova sabirnica I2C nije u funkciji. Uređaj je možda fizički oštećen. Podnesi zahtjev kako bismo ti pomogli.(MICROBIT_I2C_LOCKUP)
  • 20: Nema slobodne memorije na micro:bitu. Tvoj program je možda prekompleksan ili sadržava mnogo velikih varijabli. (MICROBIT_OOM)
  • 30: Otkriveno je oštećenje snopa u micro:bitu. Pokušaj učitati drugu .hex datoteku na svoj uređaj ili podnesi zahtjev za podršku za više pomoći. (MICROBIT_HEAP_ERROR)
  • 40: Tvoj micro:bit ne može ispravno izvršiti programski kôd. Učitaj na njega drugu .hex datoteku, a zatim pokušaj ponovno pokrenuti svoj prethodni programski kôd.
  • 42: Tvoj micro:bit ne može ispravno izvršiti programski kôd. Učitaj na njega drugu .hex datoteku, a zatim pokušaj ponovno pokrenuti svoj prethodni programski kôd.
  • 43: Došlo je do greške na micro:bitovoj radijskoj komponenti.
  • 98: Pojavljuje se u uređivaču JavaScript Blocks kada se pojavi greška u blokovima 'Control'. Pregledaj svoj kôd ili podnesi zahtjev za podršku.

Za dodatne brojeve grešaka molimo obratite se ovdje.