Napravi smiješnog robota od tetrapaka koristeći se JavaScript Blocksom