Napravi gitaru u JavaScript Blocksu kojom upravlja micro:bit