Upute za početak rada s BBC micro:bitom za roditelje (na engleskom − možda nije dostupno u Hrvatskoj)