להתקשרות

Micro:bit Educational Foundation
12 New Fetter Lane
London, EC4A 1JP
United Kingdom

תחקירים כלליים, עיתונות ותוכן: info@microbit.org

עזרה ומשוב: אתר התמיכה שלנו

Twitter: @microbit_edu: #microbit #microbit_Love

@ microbitfoundation

התעדכן על כל הדברים הקשורים למיקרוביט!