Start Coding with the JavaScript Blocks Editor

קישורים מיידים

ערימה של מקורות רבים כדי שתוכל להתחיל עם המיקרוביט!

שיעורים

אחד עשר שיעורים מובנים כדי לחסוך זמן בתיכנון, שיעורים של חמש דקות, הארות למורה, וקבצים להרצה להתנסות.

שיעור מקורות
imagen del contestador automático משיבון
imagen de Adivina el númeroנחש את המספר
imagen de Temperaturaטמפרטורה
imagen de Lanza el dadoמשחק קוביות
imagen de La verdad o te atrevesאמת או חובה
imagen de La bola mágica 8קסם ה 8
תמונה של לב מהבהבלב זוהר
תמונה של מד האהבהמד אהבה
תמונה של סמיילילחצני סמיילי
תמונה של אבן נייר ומספרייםאבן נייר ומספריים
תמונה של כפתור הקסםכפתור קסום

פרויקטים נהדרים שניתן לנסות

צריכים השראה לפרוייקט? נסו את הפרוייקטים הנהדרים האלו שאתם יכולים לנסות לקודד עם הוראות לתכנות צעד אחר צעד.

רעיון מקורות
מקלדת בננהבנה את המיקרו: bit פסנתר שלך באמצעות בננות!
 • קישור
 • לחות הקרקעעקוב אחר לחות הקרקע של הצמחים שלך!
 • קישור
 • השקיית צמחיםצור מערכת השקייה אוטומטית לצמחים שלך!
 • קישור
 • חם או קרבנה משחק עם פונקציית הרדיו למציאת המיקרו: bit הנחבא לפני השחקנים האחרים!
 • קישור
 • חם או קרבנה משחק עם פונקציית הרדיו למציאת המיקרו: bit הנחבא לפני השחקנים האחרים!
 • קישור
 • גחליליותבנה מערך של מיקרו: bits אשר זוהרים כמו גחליליות!
 • קישור
 • טלגרףבנה טלגרף בין שני מיקרו: bits כדי לתקשר עם חברים שלך!
 • קישור
 • אתגר מסילות הרכבתבנה מערכת מסילות רכבת אוטומטית לחלוטין עם המיקרו: bit שלך!
 • קישור
 • גלו עוד

  קרא את התיעוד המלא כדי לגלות עוד פרויקטים, דוגמאות, קורסים ושיעורים!