שלוט בזירת מלחמת הרובוטים באמצעות פקודות דיבור מהמיקרוביט