BBC micro:bit Pins

The BBC micro:bit has 25 external connections on the edge connector of the board

BBC micro:bit Piirikaavio ja kytkentäpisteiden tehtävät

 

BBC micro:bitissä on 25 ulkoista kytkentänapaa eli pinniä levyn reunalla. Voit liittää levyn reunaliittimeen ja saat tällöin micro:bitin kaikki pinnit käyttöön (harmaa alue kuvassa levyn oikeassa reunassa). Levyllä on viisi isoa pinniä, joissa on myös isot reiät. Ne on merkitty 0, 1, 2, 3 V, GND. Samalla reunalla on myös 20 pientä pinniä, joita voit käyttää reunaliittimen kautta.

Isot pinnit

Voit käyttää hauenleukoja tai 4 mm banaaniliittimiä kytkeäksesi johtoja isoihin pinneihin.

Kolme ensimmäistä on merkitty 0, 1 ja 2. Voit käyttää näitä pinnejä moniin asioihin - pinnejä kutsutaan nimellä 'general purpose input and output' eli GPIO (yleiskäyttöinen input-output portti). Pinnit saa myös mittaamaan jännitettä niin, että mitattu jännite muutetaan täsmälliseksi digitaaliseksi luvuksi. Tähän käytetään analogi-digitaali muunninta (analogue-to-digital converter ADC). Siis:

 • 0: GPIO (yleiskäyttöinen input-output) ja AD-muunnin (ADC)
 • 1: GPIO (yleiskäyttöinen input-output) ja AD-muunnin
 • 2: GPIO (yleiskäyttöinen input-output) ja AD-muunnin

Kaksi muuta isoa pinniä (3V ja GND) ovat erilaisia!

HUOM.:

Varoitus! 3V ja GND pinnit liittyvät sähkönsyöttöön, ja niitä ei saa KOSKAAN kytkeä oikosulkuun (eli pinnejä suoraan toisiinsa)!

power input: Jos BBC micro:bittiin on kytketty sähkövirta USB-kaapelilla tai paristoilla, voit käyttää 3V pinniä sähkönsyöttöön power output ulkoiselle laitteelle.

 • 3V: 3 volt power output tai power input. (1) power output: Jos BBC micro:bit saa käyttösähkön joko USB-kaapelin tai paristojen kautta, niin ulkoiset laitteet voi kytkeä 3 V pinniin ja ne saavat ko. pinnistä sähkövirran toimiakseen (power output); (2) power input: Jos BBC micro:bit ei saa käyttösähköä USB-kaapelin tai paristojen kautta, voit kytkeä sähkölähteen 3 V pinniin (power input)
 • GND: GND = GROUND = MAA. Liitä laitteen tms. toinen johto GND-pinniin sulkeaksesi virtapiirin (kun käytät 3 V pinniä virransyöttöön jollekin laitteelle)

Voit ohjelmoida BBC micro:bittiin kosketusnäppäimet niin, että pidät kiinni GND-pinnistä toisella kädellä ja toisella kosketat pinniä 0 (tai 1 tai 2). Micro:bit havaitsee kosketuksen, Tällöin oma kehosi sulkee virtapiirin ja micro:bit reagoi ohjelman mukaisesti kosketukseen. Saat näin kolme "painonappia" kokeiluja varten.

Pienet pinnit

Micro:bitissä on 20 numeroitua pinniä 3-22 (niitä ei ole merkitty micro:bit-levyyn, sen sijaan ylläolevaan kuvaan ne on merkitty).

Toisin kuin isot pinnit, jotka on tarkoitettu pelkästään ulkoisiin kytkentöihin, jotkin pienistä pinneistä jakavat myös muita micro:bit-levyn toimintoja. Esimerkiksi pinni 3 on yhdistetty myös joihinkin ledinäytön ledeihin. Jos käytät näyttöä viestien näyttämiseen, et voi välttämättä käyttää tätä pinniä muihin tehtäviin.

 • pinni 3: GPIO jaettu ledinäytön rivin 1 ledien kanssa; voidaan käyttää analogisena input-napana (ADC) tai digitaalisena input/output-napana, kun ledinäyttö on kytketty pois päältä.
 • pinni 4: GPIO jaettu ledinäytön rivin 2 ledien kanssa; voidaan käyttää analogisena input-napana (ADC) tai digitaalisena input/output-napana, kun ledinäyttö on kytketty pois päältä.
 • pinni 5: GPIO jaettu painonappi A:n kanssa. Voit joko painaa nappulaa "A" tai havaita napin painalluksen ulkoisesti. Tässä pinnissä on ylösvetovastus, ja tämän takia pinnissä on 3 V jännite oletuksena. To replace button A on the BBC micro:bit with an external button, connect one end of the external button to pin 5 and the other end to GND. When the button is pressed, the voltage on pin 5 is pulled down to 0, which generates a button click event.
 • pinni 6: GPIO jaettu ledinäytön rivin 9 ledien kanssa; voidaan käyttää digitaalisena input/output-napana, kun ledinäyttö on kytketty pois päältä.
 • pinni 7: GPIO jaettu ledinäytön rivin 8 ledien kanssa; voidaan käyttää digitaalisena input/output-napana, kun ledinäyttö on kytketty pois päältä.
 • pinni 8: Pelkästään GPIO, digitaalisten signaalien lähettämiseen ja vastaanottamiseen.
 • pinni 9: GPIO jaettu ledinäytön rivin 7 ledien kanssa; voidaan käyttää digitaalisena input/output-napana, kun ledinäyttö on kytketty pois päältä.
 • pinni 10: GPIO jaettu ledinäytön rivin 3 ledien kanssa; voidaan käyttää analogisena input-napana (ADC) tai digitaalisena input/output-napana, kun ledinäyttö on kytketty pois päältä.
 • pinni 11: GPIO jaettu painonappi B:n kanssa. Voit joko painaa nappulaa "B" tai havaita napin painalluksen ulkoisesti.
 • pinni 8: Pelkästään GPIO, digitaalisten signaalien lähettämiseen ja vastaanottamiseen.
 • pinni 13: GPIO jota käytetään yleensä kellopulssien (SCK Serial Clock) lähettämiseen 3-wire SPI-väylässä (SPI Serial Peripheral Interface).
 • pinni 14: GPIO jota käytetään Master In Slave Out (MISO) signaaliin SPI-väylässä (SPI Serial Peripheral Interface).
 • pinni 15: GPIO jota käytetään Master Out Slave In (MOSI) signaaliin SPI-väylässä (SPI Serial Peripheral Interface).
 • pinni 16: GPIO (yleensä käytetty SPI ‘Chip Select’ toimintoon).
 • pinnit 17 ja 18: nämä pinnit on kytketty 3 V jännitteeseen, kuten "3 V" iso pinni.
 • pinnit 19 ja 20: kello (SCL) ja datalinja (SDA) I2C väylän tiedonsiirtoa varten. I2C väylän avulla useita laitteita voidaan kytkeä samaan linjaan, CPU voi lähettää/vastaanottaa tietoa väylän avulla. Esimerkiksi kiihtyvyysanturi ja kompassi on liitetty I2C:hen.
 • pinnit 21 ja 22: pinnit on yhdistetty GND-pinniin, eikä niillä ole muita toimintoja

Pienten pinnien kytkeminen

It is recommended that an edge connector be acquired to connect to the small pins, for example the Edge Connector from Kitronik.