Micro:bit KS3 curriculum links

Peruskoulu 1-3 luokkien (KS3) opetussuunnitelman yhteys micro:bit harjoituksiin

Opettajan esimerkit kuinka micro:bitin Block ja Python -harjoitukset liittyvät 1-3 luokkatason opetussuunnitelmiin.

1-3 luokkatason ohjelma Tietojenkäsittelyn periaatteet ja esimerkki
Suunnittele, käytä ja arvioi laskennallisia esitysmuotoja, joilla mallinnetaan todellisen elämän ongelmatiikkaa, fyysisten systeemien tilaa ja toimintaa
 • Opettele suunnittelemaan ohjelma joka näyttää kuvan, kirjoita algoritmi saavuttaaksesi tietyn maalin: Beautiful Image
 • Suunnittele ohjelma joka tekee päätöksiä päästäkseen oikeaan tavoitteeseen: Smiley
 • Luo toimiva kompassi elävään elämään: Compass
Tärkeimpien algoritmien ymmärtäminen jotka heijastavat laskennallista ajattelua (esimerkiksi lajittelu ja haku); käytä loogista päättelykykyä erilaisten algoritmien vertailussa jotka ratkaisevat saman ongelman
 • Opettele suunnittelemaan ohjelma joka näyttää kuvan micro: bitillä, kirjoita algoritmi ongelman ratkaisemiseksi: Counter
 • Kirjoita algoritmi joka tulostaa satunnaisesti eri tuloksen, määrittele satunnaismuuttuja: Kivi Paperi Sakset
Käytä vähintään kahta eri ohjelmointikieltä, joista ainakin toinen on tekstipohjainen, erilaisten laskentatehtävien ratkaisemiseksi; käytä tarkoituksenmukaisia tietorakenteita (esim. lista, taulukko, jono); suunnittele ja toteuta ohjelman rakenne jossa käytetään aliohjelmia ja fukntioita
 • Understand the algorithm including logic and stored data: Magic 8 (blocky)
 • Compare alternative programming languages to solve the same problem: Magic 8 (Python)
Understand simple Boolean logic (for example, AND, OR and NOT) and some of its uses in circuits and programming; understand how numbers can be represented in binary, and be able to carry out simple operations on binary numbers (for example, binary addition, and conversion between binary and decimal)
 • Use if, then, else, elseif to show simple boolean logic: Compass
 • Use Boolean logic of several conditions, shake and a number rolled: Die Roll
Understand the hardware and software components that make up computer systems, and how they communicate with one another and with other systems
Understand how instructions are stored and executed within a computer system; understand how data of various types (including text, sounds and pictures) can be represented and manipulated digitally, in the form of binary digits
Undertake creative projects that involve selecting, using, and combining multiple applications, preferably across a range of devices, to achieve challenging goals, including collecting and analysing data and meeting the needs of known users
 • Create flashing lights within a made pencil case (the design can be modified once pupils understand the project): Rocket Pencil Case
 • Create a device to improve health - based on movement and user requirements. Think about how a "step" is decided, tracking the user moving up a hill or the distance the user has moved: Pedometer
Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.